Zenuwblokkade bij een zenuwinklemming in de lies (Meralgia Paresthetica)

Deze folder bevat informatie over de behandeling van een zenuwbeklemming in de lies (Meralgia Paresthetica) met behulp van een zenuwblokkade. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Wat is Meralgia Paresthetica?

Meralgia Paresthetica is een zenuwbeklemming in de lies. Deze aandoening veroorzaakt pijn, tintelingen en/of branderigheid op de dij, meestal aan de buitenzijde. De klachten worden veroorzaakt door een probleem van de gevoelszenuw van de dij. Deze zenuw(de nervus cutaneus femoris lateralis) is geïrriteerd of zit beklemd in de lies, op de plaats waar de zenuw vanuit het bekken naar de oppervlakte komt. Vaak wordt de beklemming veroorzaakt door overgewicht of nauw zittende kleding.

Behandeling

De klachten kunnen verbeteren of verdwijnen door maatregelen te nemen die zich richten op afname van de irritatie, zoals het dragen van lossere kleding of door af te vallen. Vaak zijn de klachten zo ernstig dat het niet lukt met behulp van deze maatregelen voldoende verbetering te bereiken. In dat geval kan een zenuwblokkade misschien uitkomst bieden.

Zenuwblokkade

Een eventuele zenuwblokkade wordt uitgevoerd door een arts van de afdeling Neurologie. De behandeling vindt poliklinisch plaats op de afdeling Klinische Neuro Fysiologie (KNF). U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven en mag over het algemeen na de behandeling weer naar huis.

Tijdens de behandeling wordt vlak bij de zenuw, in de lies, een verdovende en ontstekingsremmende vloeistof (Depomedrol-Lidocaine) ingespoten. Om dit goed te kunnen doen, wordt eerst een dun naaldje naast de zenuw in de lies ingebracht. Daarna wordt een teststroompje vloeistof door de punt van het naaldje gespoten. De arts zal u vragen hem te vertellen wat u daarvan voelt.

Door te vertellen wat u voelt, helpt u de arts de positie van het naaldje te controleren. Als u stroom naar de dij voelt lopen, zit de naald goed. Als dat het geval is, wordt de gehele medicatievloeistof door dezelfde naald ingespoten. Het is mogelijk dat dit als een trekkende pijn aanvoelt.

Bijwerkingen/complicaties

Om de kans op bijwerkingen/complicaties te verkleinen of te voorkomen, laat u uw behandelend arts vooraf weten of u:

  • zwanger bent;
  • of overgevoeligheidsreacties heeft gehad bij eerdere zenuwblokkades of bij een plaatselijke verdoving.

Er is bij deze behandeling een kleine kans (in minder dan 1 procent van de gevallen) op verergering van de klachten. Dit kan worden veroorzaakt door de injectie of door een overgevoeligheid voor het medicijn. Als de verslechtering langer dan enkele dagen aanhoudt, kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Er is ook een kleine kans op een plaatselijke bloeduitstorting. Dit trekt vanzelf weer weg.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u als alles goed gaat, naar huis. Het is toegestaan zelf auto te rijden. Vaak is er gedurende de eerste 30 minuten na de behandeling een doof gevoel in de dij. Dit trekt vanzelf weer weg. Verder kunt u de eerste 2 dagen na de behandeling meer klachten krijgen. Dit is normaal. Wel moeten de klachten na verloop van tijd gaan afnemen. De klachten nemen na de injectie in de loop van 1-2 weken af, of verdwijnen grotendeels. De zenuwblokkade is vooral bedoeld om de pijn, branderigheid of overgevoeligheid te verminderen. Vaak blijft er wel een plek met verminderd gevoel op de dij over. Dit is normaal.

Controle

Na de behandeling krijgt u een controleafspraak bij uw behandelend arts mee. Deze afspraak is meestal 6 – 8 weken na de behandeling.

Vragen

Mocht u na de behandeling nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling KNF: maandag t/m vrijdag: 8.30 u tot 16.30 uur: (070) 210 2876. Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed contact opnemen met de dienstdoende neuroloog via (070) 210 0000.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

Deel deze informatie