Gebruik van medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal - korte versie

Het HagaZiekenhuis geeft niet alleen zorg aan patiënten, het is ook een opleidingsziekenhuis. Het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek is daarvan een belangrijk onderdeel. Bijna alle kennis over ziekten en gezondheid krijgen we door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij kunnen onderzoekers gebruik maken van uw medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal. Hierbij gelden strenge regels en moeten wij voldoen aan de privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Hieronder leest u wat dit betekent en onder welke voorwaarden deze onderzoeken worden gedaan.

Uw medische gegevens

Wij verzamelen de medische gegevens uit het Elektronisch Patiënten Dossier. Deze medische gegevens worden vóór gebruik binnen wetenschappelijk onderzoek eerst gepseudonimiseerd.

Dit betekent dat wij de gegevens gebruiken via een code. De naam en andere gegevens die de patiënt kunnen identificeren, zijn verwijderd. Afhankelijk van het onderwerp van het wetenschappelijk onderzoek kan het gaan om gegevens over ziekte, de behandeling en/of de uitslagen van onderzoeken, zoals bloed- of röntgenonderzoek. Voor medewerkers van het ziekenhuis die gegevens bewerken, geldt strikte geheimhoudingsplicht. Deze maatregelen zijn genomen om de privacy van patiënten te beschermen. Het kan ook zijn dat externe onderzoekers in het ziekenhuis komen om patiëntgegevens te verzamelen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor hebben deze onderzoekers inzage nodig in het Elektronisch Patiënten Dossier. Ook voor externe onderzoekers geldt een strikte geheimhoudingsplicht.

Gebruik van resterend lichaamsmateriaal (restmateriaal)

Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis kan ook lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine of weefsel) worden afgenomen voor het stellen van een diagnose. Het restmateriaal daarvan mag worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij gelden dezelfde wettelijke regels als bij het gebruik van medische gegevens: het lichaamsmateriaal mag niet direct terug te leiden zijn tot personen.

Het materiaal is:

  • geanonimiseerd, dus niet meer terug te leiden tot de persoon/patiënt of
  • gepseudonimiseerd; de gegevens worden gekoppeld aan een code. De onderzoeker bewaart de codelijst op een beveiligde locatie in het HagaZiekenhuis.

Wilt u bezwaar maken?

Voor het gebruik van anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek is uw nadrukkelijke toestemming niet nodig. Wanneer u bezwaren heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel, kunt u dit aan uw behandelend arts laten weten. Die zal daar dan een aantekening van maken in uw medisch dossier. Uw gegevens worden dan niet voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. U kunt ook bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar bezwaar@hagaziekenhuis.nl .

Als u niet wilt dat resterend lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit aan uw behandelend arts laten weten. Die zal daar dan een aantekening van maken in uw medisch dossier. Het materiaal wordt dan niet voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Ook in dit geval kunt u bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar bezwaar@hagaziekenhuis.nl .

Heeft u nog vragen hierover?

Als u nog vragen heeft, kunt u deze aan uw behandelend arts stellen.

We hebben ook een uitgebreide folder met informatie over het gebruik van resterend lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierin zit ook een Verklaring van bezwaar. U vindt deze uitgebreide folder op http://folders.hagaziekenhuis.nl/1924 .

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

Deel deze informatie