Opname in HagaZiekenhuis Zoetermeer

Een opname in het ziekenhuis kan als stressvol en soms onplezierig worden ervaren. Alle medewerkers van het HagaZiekenhuis Zoetermeer zijn zich hiervan bewust. Daarom doen wij ons uiterste best uw verblijf zo prettig mogelijk te maken en u welkom te heten in het HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Hier vindt u meer informatie over de gang van zaken wanneer u wordt opgenomen. Leest u het daarom eens door, zodat u een idee heeft wat u allemaal kunt verwachten. Aarzelt u niet met het stellen van vragen over uw onderzoek, behandeling of verzorging. Wij zullen steeds proberen uw vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Wij wensen u een prettig verblijf in ons ziekenhuis en hopen dat u zo spoedig mogelijk hersteld naar huis kunt gaan. U kunt ervan op aan dat al ons werk daar op gericht is.

Opname informatie

Specialist en behandeling

Voor uw medische behandeling is een specialist verantwoordelijk. U kent uw specialist meestal al van uw bezoek aan de polikliniek. Het komt vaak voor dat uw specialist hulp of advies vraagt aan bijvoorbeeld een specialist, radioloog, fysiotherapeut of diëtist.

De specialist overlegt met u welke onderzoeken zullen worden verricht en welke behandeling u nodig heeft. Hij zal afspraken met u maken over onderzoeken, operatie, medicijnen, dieet, bedrust, enzovoorts. Als patiënt is het, zeker wanneer u zich niet zo goed voelt, niet altijd gemakkelijk om een oordeel te vormen over de medische behandeling die u nodig heeft. U kunt daarom op de deskundigheid van uw behandelaar vertrouwen.

U heeft het recht te weten waarom onderzoeken worden gedaan, wat de gevolgen van die onderzoeken zijn en hoe ze precies werken. Het gaat tenslotte om uw gezondheid en uw lichaam. Stelt u daarom gerust vragen wanneer u iets niet duidelijk is of wanneer er vaktermen worden gebruikt die u niet begrijpt.

Uw specialist zal u ook informeren over de te verwachten gevolgen van een behandeling, zoals ongemak en pijn. Mocht u bezwaar hebben tegen een behandeling of onderzoek, bespreek dit dan met uw specialist. Uiteindelijk bent u degene die toestemming moet geven voor een onderzoek of behandeling. U beslist!

Wanneer in overleg met u de behandeling is vastgesteld, wordt van u verwacht dat u volledig meewerkt. Dit betekent dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt en niets doet dat de behandeling kan schaden. Mocht blijken dat de behandeling niet het juiste resultaat heeft opgeleverd, dan kunnen andere mogelijkheden worden overwogen. Neemt u gerust het initiatief om daarover met uw specialist te praten, wanneer u dat nodig vindt.

Planning

Wanneer u op advies van uw specialist wordt opgenomen of geopereerd, zal deze u doorverwijzen naar het planningsbureau, waar in overleg een voorlopige opname- dan wel operatiedatum wordt gepland. Deze datum hangt af van onder andere uw voorkeur voor een bepaalde periode, de medische urgentie die uw specialist aangeeft en de opnamemogelijkheid op de verpleegafdeling.

Ongeveer tien dagen voor uw opname wordt u schriftelijk van de geplande datum in kennis gesteld. Het is noodzakelijk om deze datum telefonisch of per e-mail te bevestigen bij het planningsbureau. Wij bellen u twee werkdagen voor uw opname(datum) om deze te bevestigen.

Voor vragen over uw opname kunt u bellen naar (079) 346 2625 of mailen naar planningsbureau@hagaziekenhuis.nl, onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Preoperatief spreekuur (POS)

Vrijwel altijd wordt voorafgaand aan een operatie met u een afspraak gemaakt bij het preoperatief centrum. Van tevoren wordt bepaald of een telefonisch consult volstaat of dat u fysiek naar het spreekuur dient te komen. Voorafgaand aan de afspraak bij het POS, wordt u gebeld door de apothekersassistent om uw (eventuele) medicatie met u te bespreken. U dient medicijnen die u thuis al gebruikt, of een medicijnenlijst van uw apotheek, mee te nemen naar het preoperatief spreekuur.

Tijdens het preoperatief spreekuur neemt de anesthesioloog uw ziektegeschiedenis met u door. Ook wordt een laatste controle van uw persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens gedaan. De anesthesioloog bespreekt vervolgens de anesthesietechniek die wordt gebruikt voor uw operatie. In de meeste gevallen bent u na uw afspraak bij het preoperatief centrum klaar voor de operatie. Een enkele keer is aanvullend onderzoek nodig.

Het kan zijn dat u tijdens uw afspraak bij het preoperatief centrum ook wordt gezien door een doktersassistent, een apothekersassistent en/of een verpleegkundige. Zij vragen u naar uw medicijngebruik, allergieën en andere zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van de operatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een hartfilmpje gemaakt moet worden voorafgaand aan de operatie.

Indien er na afloop aanvullende informatie nodig blijkt te zijn, zal de doktersassistent telefonisch contact met u opnemen.

Afspraak afzeggen/no-show-tarief

 • Het HagaZiekenhuis Zoetermeer werkt met het zogeheten no-show tarief: een rekening voor patiënten die niet minstens 24 uur van tevoren hebben afgezegd. Dit tarief is ingevoerd, omdat het geregeld voorkomt dat patiënten niet verschijnen, zonder zich tijdig af te melden. Dat kost het ziekenhuis onnodig geld. Bovendien kunnen wij bij een tijdige afmelding andere patiënten helpen.
 • Voor de actuele tarieven verwijzen we naar de website: www.hagaziekenhuis.nl.
 • Bent u dus verhinderd om naar een afspraak te komen, wilt u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende polikliniek afmelden? 
 • Heeft u een afspraak gemaakt voor de afdeling Radiologie, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer: (079) 346 25 20.

Tijdens de opname

Dagopname

In HagaZiekenhuis Zoetermeer worden dagelijks tientallen operaties verricht. Voor bepaalde operaties biedt een dagopname voldoende tijd voor de ingreep en herstel van de verdoving of narcose. De afdeling Dagbehandeling (ook wel Short-Stay genoemd) op de 3e etage, is hier speciaal voor ingericht. Soms is een langere opname nodig voor een behandeling of operatie. Ook dit is mogelijk in HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Op de dag van opname, wordt u op de afdeling Dagbehandeling op de operatie voorbereid. We nemen nog enkele vragen door, u krijgt speciale operatiekleding en we doen de laatste checks, zoals controle van de pols, bloeddruk en temperatuur. Voor een operatie onder narcose of met een ruggenprik moet u nuchter zijn.

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht, waar u kunt bijkomen. Verpleegkundigen houden u nog een tijdje zorgvuldig in de gaten. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Daar krijgt u thee, koffie en een beschuitje of broodmaaltijd.

Als de behandeling naar wens is verlopen, kunt u in de loop van de dag weer naar huis. Vóór vertrek maakt de verpleegkundige voor u een controleafspraak op de polikliniek. Ook krijgt u een brief mee voor uw huisarts. Wij adviseren u uw vervoer naar huis goed te regelen. U kunt over het algemeen niet autorijden en reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Spreekt u daarom met familie of vrienden af dat zij u ophalen. Wanneer dat niet mogelijk is, kan de verpleegkundige van de afdeling een taxi voor u bestellen.

Dag van de opname

 • Op de dag van uw opname, meldt u zich op de afgesproken tijd- vermeld in de oproepbrief- op de genoemde locatie. De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. Komt u voor een dagbehandeling, dan kunt u zich melden op de afdeling Dagbehandeling.
 • Ouders met kinderen die komen voor het verwijderen van keel- en/of neusamandelen of het plaatsen van trommelvliesbuisjes, kunnen zich melden bij de speelkamer op de 1e etage.

Legitimeren

De Zorgverzekeringwet verplicht ziekenhuizen om de identiteit van de verzekerden te controleren. Dit kan gebeuren door middel van een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. In HagaZiekenhuis Zoetermeer wordt bij het maken van de eerste afspraak om een legitimatiebewijs gevraagd. Het daarop vermelde Burger Service Nummer wordt genoteerd. Hoewel iedereen verplicht is een legitimatiebewijs bij zich te dragen, bestaat bij het ontbreken ervan, de mogelijkheid het binnen 24 uur te laten controleren.

Overigens kan iedere medewerker een patiënt vragen om zich in het ziekenhuis te legitimeren. Hiermee wordt gehandeld zoals ook wordt gehandeld bij het controleren van de verzekeringsgegevens van patiënten. De wetgever, de verzekeraar en de ziekenhuizen proberen met deze maatregel fraude met ziektekostenverzekeringen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Wat neemt u mee?

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • De pas van uw zorgverzekeraar.
 • Uw afsprakenkaart.
 • Alle medicijnen die u inneemt in de originele verpakking of een lijst hiervan.
 • Toiletartikelen, eventueel een scheerapparaat. Geen handdoeken en washandjes.
 • Nachtkleding, kamerjas of dusters, schoon ondergoed, sokken, badslippers, stevige pantoffels.
 • Hulpmiddelen die u gebruikt, zoals een bril.
 • Dieetvoorschriften of informatie over overgevoeligheid voor stoffen, medicijnen of pijnstillers.
 • Eventueel een boek, tijdschrift of uw eigen laptop. In het ziekenhuis is wifi beschikbaar.
 • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon.
 • Eventueel wat klein geld.
 • Deze opnamebrochure, die u tijdens uw verblijf nog eens kunt nalezen.

Wat laat u thuis?

 • Waardevolle bezittingen (bijv. sieraden of uw trouwring).
 • Grote geldbedragen.

Aansprakelijkheid

HagaZiekenhuis Zoetermeer is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Verzekeringspapieren

Het is noodzakelijk dat u geldige verzekeringspapieren en een polisnummer bij u heeft. Indien u geen verzekeringspapieren kunt aantonen of niet verzekerd bent, dient u voor de opname een garantieverklaring te ondertekenen en kan er om een vooruitbetaling worden gevraagd.

Polsbandje voor identificatie

Het is in ons ziekenhuis verplicht dat alle patiënten een polsbandje dragen met daarop hun naam en geboortedatum. Dit is om fouten en vergissingen door naamsverwisseling te voorkomen. Iedere medewerker kan door controle van uw polsbandje nagaan, of u de juiste persoon bent die de medicijnen moet krijgen of het onderzoek moet ondergaan.

Ook baby’s krijgen direct na hun geboorte een polsbandje om.

Voor uw opname wordt u gevraagd naar eventuele allergieën. Heeft u een allergie die relevant is voor de opname, bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, pijnstillers, latex of voedsel, dan krijgt u een rood polsbandje om. Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat u een allergie hebt. In uw dossier wordt de aard van de allergie genoteerd, zodat de verpleegkundige hier altijd rekening mee kan houden.

Voorbereiding op operatie

Enige tijd voordat u geopereerd wordt, vraagt de verpleegkundige u de operatiekleding aan te trekken en in bed te gaan liggen. Er vindt een aantal handelingen plaats, zoals controle van uw pols, bloeddruk en temperatuur. Als er premedicatie is afgesproken, dan krijgt u dit aangereikt of toegediend door de verpleegkundige. Voor een operatie onder narcose of ruggenprik moet u nuchter zijn.

Het beste kunt u ‘s morgens voordat u naar het ziekenhuis gaat, baden of douchen. Wij verzoeken dames geen make-up en nagellak te gebruiken. Ziet u erg op tegen de behandeling? Kaart dat dan gerust aan. Er kan dan een rustgevend tabletje worden voorgeschreven.

Narcose

Wanneer u in bed ligt, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer. Hier krijgt u de afgesproken verdoving. Naast de algehele narcose bestaan er ook enkele vormen van plaatselijke verdoving.

Dan krijgt u een prik in bijvoorbeeld de oksel, de arm of in de rug. U voelt dan in het verdoofde gebied geen pijn meer, maar het kan zijn dat u wel voelt dat u wordt aangeraakt. Enige tijd na de ingreep is het verdovingsmiddel weer uitgewerkt.

Contactpersoon

Het is voor ons belangrijk om te weten wie er naast uzelf gemachtigd is om inlichtingen over u in te winnen. Als u de naam, het adres en telefoonnummer van deze contactpersoon aan het opnamebureau of een van de verpleegkundigen van de afdeling doorgeeft, kunnen zij, als daartoe aanleiding bestaat, met hem of haar contact opnemen.

Informatie over de gezondheidstoestand van patiënten kan door de contactpersoon telefonisch worden ingewonnen bij een van de verpleegkundigen van de afdeling.

Onze medewerkers delen de informatie niet met anderen. Voor onze medewerkers zijn u en uw contactpersoon ons enige aanspreekpunt.

Medicijnen

De medicijnen die u thuis al gebruikt, of een medicijnenlijst van uw apotheek, dient u altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Uw medicatiegegevens zullen, indien nodig, bij uw huisapotheek worden geraadpleegd. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit kenbaar maken. Het is voor u van het grootste belang, dat uw specialist en de ziekenhuisapotheker weten welke medicijnen u gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is, dat op deze manier met uw geneesmiddelen het meest optimale effect kan worden bereikt. Het is niet toegestaan om zonder overleg met uw arts eigen medicijnen in te nemen.

Wanneer is besloten uw gewone medicatie in het ziekenhuis voort te zetten, krijgt u deze tijdens uw opname vanuit de apotheek van het ziekenhuis. De geneesmiddelengegevens worden verwerkt met behulp van een computersysteem. Om uw medicatie veilig en snel aan u te kunnen leveren, is in de apotheek gekozen voor een andere manier van verpakken dan u wellicht gewend bent. Ook uw eigen vertrouwde medicijnen kunnen een andere naam hebben, er anders uitzien of omgezet worden in een vergelijkbaar geneesmiddel, maar zullen beslist dezelfde werking hebben. De apotheek van het ziekenhuis zorgt ervoor, dat de voorgeschreven medicijnen elke dag door de verpleegkundigen op het juiste tijdstip worden verstrekt. Indien u overgevoelig bent of allergisch voor bepaalde geneesmiddelen of jodium, meld dat dan altijd aan uw arts of verpleegkundige. Er wordt dan in overleg met de apotheker naar een geschikt alternatief gezocht.

Uw verblijf in het ziekenhuis

Medewerkers waarmee u te maken krijgt

Tijdens uw opname in het ziekenhuis krijgt u onder andere te maken met verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Zij staan u vierentwintig uur per dag terzijde. Ook komt er dagelijks een voedingsassistente bij u langs en zult u regelmatig een interieurverzorger aantreffen op de afdeling.

Wanneer bij u bloedonderzoek nodig is, komt een analist bloed afnemen. Deze zal iedere keer naar uw naam en geboortedatum vragen of naar uw polsband kijken. Alleen op die manier kan het Laboratorium ervoor zorgen, dat bij de juiste patiënten bloed wordt afgenomen.

Ook andere medewerkers kunnen bij uw behandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld de diëtist of de fysiotherapeut. De verpleegkundigen kunnen u hier meer over vertellen.

Verpleegafdelingen

De verpleegafdelingen bevinden zich op de 1e tot en met de 4e etage van het ziekenhuis. Bij het indelen van de kamers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ernst van de klachten, de aandoening en de leeftijd van de patiënt.

Gemengd verplegen

Op de dagbehandeling en de meeste verpleegafdelingen wordt op de meer-persoonskamers, ‘gemengd verpleegd’. Dat betekent, dat het kan voorkomen, dat mannen en vrouwen samen op een kamer liggen. De ervaringen daarmee zijn positief. Natuurlijk houden wij daarbij altijd rekening met de aard van uw aandoening en uw wensen.

Pijnbestrijding na uw operatie

Hoe groot of klein een operatie ook is, iedereen hoopt op een spoedig herstel. Goede pijnbestrijding kan daarbij helpen. Zo is het belangrijk dat u na een operatie goed kunt blijven doorzuchten, ophoesten en bewegen. Als u dit niet goed kunt doen door de pijn, staat dit uw herstel in de weg. Daarom zal de pijn zoveel mogelijk bestreden en/of voorkomen moeten worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Pijn kan bestreden worden door middel van tabletten, zetpillen, injecties of andere technieken die door de anesthesioloog worden voorgeschreven.

Het pijncijfer

Vanaf opname tot ontslag vragen wij u driemaal per dag naar de pijn die u op dat moment ervaart, een cijfer tussen 0 en 10 te geven. Dit gebeurt op vaste tijden tijdens de medicijnrondes.

Het cijfer 0 staat voor ‘geen pijn’ en de 10 voor ‘ergst denkbare pijn’. Belangrijk is dat de pijn dragelijk/acceptabel moet zijn, d.w.z. dat u een pijncijfer heeft van 0 t/m 3. U moet met die pijnscore kunnen doorzuchten, ophoesten en bewegen. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring.

Misschien is het niet mogelijk de pijn helemaal weg te nemen. Wel streven we ernaar om samen met u de pijn terug te dringen naar een voor u aanvaardbaar niveau. Uw pijncijfers komen op een daarvoor bestemd formulier wat deel uitmaakt van uw verpleegdossier wat inzichtelijk is voor u, uw arts en de verpleegkundige. Het is heel belangrijk dat u aan de verpleegkundige en arts laat weten hoe het met de pijn is en of de pijnstillers goed werken. Zij kunnen dan eventueel andere middelen geven of de hoeveelheid van de pijnmedicatie aanpassen.

Hoe langer u wacht met het melden van pijn, hoe lastiger het is om de pijn makkelijk en voldoende te bestrijden. In dit geval is ‘flink zijn’ niet gewenst. Wacht daarom ook niet te lang om dit aan te geven. Naast medicijnen kan er ook gekeken worden of andere behandelingen uw pijn kunnen verlichten. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen of fysiotherapie.

Pijnstilling volgens vast schema

Na de operatie krijgt u op vaste tijden pijnstilling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid extra medicatie te krijgen als de pijn toeneemt. Het geven van pijnstillers op vaste tijden heeft een continu pijnstillend effect en vormt de basis van de pijnbehandeling. Wat u krijgt, is afhankelijk van de soort operatie. In het HagaZiekenhuis Zoetermeer worden onder andere naproxen, diclofenac, paracetamol en morfine voorgeschreven.

Paracetamol heeft een pijnstillende en koortswerende werking. Diclofenac en naproxen hebben naast een pijnstillende ook een ontstekingsremmende werking. Er wordt bij deze medicatie bijna altijd een maagbeschermende tablet gegeven.

Morfine is een sterk pijnstillend middel. Het werkt niet verslavend als het voor korte duur als pijnbestrijding wordt gegeven! Onder de naam ‘Morfine, fabels en feiten’ is op de verpleegafdeling een folder te verkrijgen.

Na het toedienen van pijnmedicatie is het van belang om te weten hoe u reageert op de medicatie. Helpt het tabletje of het spuitje of moet er nog iets bijgegeven worden? Naast de controle van de verpleegkundige, is het belangrijk dat u zelf ook aangeeft of de medicatie werkt. Wees vooral niet ongerust dat u te veel medicatie krijgt.

Doorligplekken (Decubitus)

Decubitus is de medische term voor doorliggen of doorzitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid kapot is of kapot dreigt te gaan. Dit ontstaat wanneer u lang in dezelfde houding zit of ligt. Uw huid drukt dan steeds op dezelfde plekken tegen de stoel of het matras aan. Hebt u hierover vragen? Stel ze dan gerust aan het verplegend personeel.

Wat merkt u van infectiepreventie

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Wanneer zo’n infectie is toe te schrijven aan de behandeling of het verblijf in een ziekenhuis, spreken we van een ziekenhuisinfectie.

Gelukkig is er de afgelopen jaren een dalende trend zichtbaar in het aantal ziekenhuisinfecties. Dit geldt zowel voor postoperatieve wondinfecties als urineweg- en luchtweginfecties.

Ziekenhuisinfecties kunnen grote gevolgen hebben, zowel voor de patiënt als het ziekenhuis. Zo kunnen patiënten ongemak en pijn ervaren en zijn patiënten met een ziekenhuisinfectie vaak langer opgenomen dan patiënten zonder ziekenhuisinfectie. Voor ieders veiligheid doen wij er alles aan infecties tijdens bezoek en opname te voorkomen.

De afdeling Infectiepreventie binnen HagaZiekenhuis Zoetermeer bestaat uit deskundigen infectiepreventie en de arts-microbioloog. Samen zetten wij in op het voorkomen van ziekenhuisinfecties bij patiënten door het opstellen van infectiepreventiebeleid, gevraagd en ongevraagd advies geven en door het geven van voorlichting en scholing aan alle afdelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast is de surveillance van infectieziekten een belangrijke taak en nemen wij maatregelen ter preventie. Infectiepreventie: het voorkomen van een infectie.

Uw kamer

Als u op de afdeling bent aangekomen, wordt u door een van de verpleegkundigen naar uw kamer begeleid. U deelt een kamer meestal met andere patiënten. De éénpersoonskamers hebben een eigen douche en toilet. De toiletten bij de meer-persoonskamers liggen direct naast de kamer op de gang. Iedere patiënt heeft een eigen kast voor persoonlijke eigendommen.

Oproepsysteem

Naast uw bed vindt u een nachtkastje en een beweegbare arm met een paneel met knopjes en schakelaars. Er zijn knopjes voor het licht, de radio en voor het oproepen van een verpleegkundige. Ook in de douche- en toiletruimten vindt u een oproepsysteem. De gastvrouw of de verpleegkundige zal het systeem aan u uitleggen.

Dagindeling

Een nauwkeurige en complete dagindeling is in een ziekenhuis niet te maken. Er zijn te veel factoren die daarin meespelen, zoals tijdstippen van onderzoek en behandeling, doktersvisite enz.

Globale dagindeling:

 • 07.00 – 07.30 uur: wekken
 • 08.00 uur: ontbijt
 • 12.00 uur: warme maaltijd
 • 17.00 uur: broodmaaltijd

Nachtrust

We rekenen wij erop, dat u ervoor zorgt dat u voldoende nachtrust krijgt en dat u uw medepatiënten niet stoort.

Op de afdelingen waar het is toegestaan om mobiel te bellen, dient u de telefoon om 22.00 uur uit te schakelen of op trilstand te zetten. Om 07.30 uur kunt u uw telefoon weer aanzetten. Zorgt u er wel voor dat de ringtone op een zachte volume staat.

Op sommige afdelingen is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Als dit het geval is, staat dit aangegeven. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat mobiele telefoons ziekenhuisapparatuur kunnen beïnvloeden. U dient 1,5 meter afstand in acht te nemen of de telefoon volledig uit te schakelen.

Het is gebruikelijk dat op de meer-persoonskamers het grote licht, in onderling overleg tussen de patiënten, op een bepaald tijdstip uitgaat. U kunt daarna natuurlijk nog met uw bedlampje lezen. Vanwege de nachtrust verzoeken wij u na 23.00 uur geen televisie meer te kijken op een meerpersoonskamer.

Maaltijden/dieet

Bij uw warme maaltijd kunt u een keuze maken uit meerdere menu’s.

Dagelijks komt er een gastvrouw bij u langs om te vragen welk menu u voor die dag wenst. Zij bespreekt met u wat u beslist niet lust of niet kunt verdragen. Ook bij de broodmaaltijden is er een grote keus in broodsoorten (waaronder beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek) en beleg. De gastvrouw komt met de broodkar op de zaal, zodat u ter plekke kunt beslissen wat en hoeveel u wilt eten.

De maaltijd wordt in verband met de geldende hygiëneregels na gebruik (maximaal twee uur) door de gastvrouw weer opgehaald. Wat u niet heeft genuttigd, gaat mee terug naar de keukenafdeling. Bij het drinken van vruchtensappen bevelen wij eenpersoons-verpakking aan in verband met risico op bederf.

Bij hoge uitzondering kunt u in overleg met de voedingsassistente eten en/of drinken in de koelkast bewaren. Voor het uitpersen en schoonmaken van uw fruit komen vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers (UVV) bij u langs.

Voor patiënten met een dieet, vegetariërs of patiënten die geen varkens- of rundvlees eten, zijn speciale maaltijden beschikbaar. Indien het voor uw behandeling nodig is, dat u een dieet volgt, komt de diëtist bij u op bezoek om dit met u door te nemen. Het is mogelijk dat u, wanneer u naar huis gaat, een dieet moet blijven volgen. Ook daarmee zal de diëtist u graag met raad en daad terzijde staan.

Telefoon/radio/televisie

U kunt tegen betaling gebruik maken van televisie en telefoon. De geldende tarieven vindt u op het gratis informatiekanaal op uw televisie. Een koptelefoon wordt door de verpleging gratis aan u verstrekt.

Omwille van de nachtrust is het tussen 22.00 en 07.00 uur op de kamers niet mogelijk inkomende gesprekken te ontvangen. Wel kunt u in geval van nood zelf bellen. Wij verzoeken u bij gebruik van de telefoon altijd rekening te houden met uw medepatiënten.

Wifi

U kunt ook uw eigen laptop, tablet of smartphone gebruiken. In het ziekenhuis is wifi beschikbaar op alle (verpleeg)afdelingen en in de wachtruimtes. U kunt gebruik maken van gratis wifi via het HagaZiekenhuisGast netwerk.

Geestelijke Verzorging

Een opname in het ziekenhuis kan om verschillende redenen een ingrijpende gebeurtenis zijn en allerlei vragen en gevoelens oproepen. Daarover praten met iemand kan steun geven. De Dienst Geestelijke Verzorging kan, indien u dat wenst, een goede gesprekspartner voor u zijn. Hij/zij kan luisteren naar uw verhaal, naar wat u bezighoudt en daarin samen met u wat ordenen. Hij/zij kan met u praten over uw angst en verdriet en ook kijken naar de vragen die er bij u leven (misschien op het gebied van levensbeschouwing of vragen van ethische aard). In gesprek gaan met de geestelijk verzorger kan tijdens uw opname en poliklinisch. Als u denkt dat een gesprek voor uw naasten een betekenis heeft, kunt u eveneens een beroep doen op de geestelijk verzorger. Het spreekt voor zich, dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn.

Bewegingsvrijheid

Wanneer uw medische toestand dat toelaat, kunt u zich vrij door het ziekenhuis bewegen. Vanzelfsprekend kunt u als lopend patiënt uw gewone kleding aan en uw nachtkleding voor het slapen reserveren. Meldt u wel van tevoren aan een van de verpleegkundigen, dat u de afdeling verlaat. Het kan namelijk zijn dat er voor u een onderzoek of een doktersvisite is gepland, of dat er bij u bloed moet worden afgenomen.

U kunt bezoek ontvangen in het dagverblijf. Normaliter kunt u ook met uw bezoek naar het bezoekersrestaurant, maar door de coronamaatregelen zijn er geen zitplaatsen beschikbaar.
De openingstijden van het bezoekersrestaurant zijn aangepast en is alleen geopend voor ‘take away’.  

Post

Ontvangen

Wanneer er post voor u is, wordt die zo snel mogelijk bij u op de afdeling bezorgd. Een goede adressering is daarbij heel belangrijk. U wordt bij ons ingeschreven onder uw officiële voorletters en achternaam, dus niet onder uw roepnaam. Als de afdeling en het kamernummer bij het adres staan, helpt dat mee aan een vlotte bezorging.

U kunt post als volgt adresseren: 

Uw volledige naam, afdeling en kamernummer.
HagaZiekenhuis Zoetermeer,
Postbus 3015,
2700 KJ Zoetermeer.

Verzenden

De post die u wilt verzenden, kunt u -  voldoende gefrankeerd – aan de verpleegkundige op de afdeling afgeven of zelf posten in de brievenbus naast de hoofdingang.

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag

Wij streven er naar u tijdig te informeren over de datum van ontslag. Als de specialist heeft vastgesteld dat u weer naar huis kan, wordt dat meteen met u besproken.

Vervoer

In de regel zult u het ziekenhuis ‘s ochtends verlaten. Als u geen eigen vervoer heeft, kan een medewerker van de receptie bij de hoofdingang een taxi voor u bestellen. Wanneer vervoer per taxi medisch noodzakelijk is, betaalt de verzekering meestal de kosten. U heeft dan wel een verklaring nodig van de specialist. U rekent zelf met de taxichauffeur af. Het bedrag kunt u dan later declareren bij uw verzekeraar.

Transferbureau

Soms heeft u na het ontslag meer zorg nodig dan uw familie of andere betrokkenen u kunnen bieden. Het Transferbureau kan u informeren over alle (on)mogelijkheden en eventueel zorg voor u aanvragen.

Wanneer uw ontslag in zicht komt, schakelt de afdelingsverpleegkundige in overleg met u het Transferbureau in. De transferverpleegkundige komt bij u langs om te bespreken wat voor hulp er nodig is als u met ontslag gaat. Zij kijkt hierbij naar uw algehele situatie thuis, zoals gezinssituatie, uw mobiliteit en woonsituatie. Zo nodig wordt contact opgenomen met de familie of mantelzorg.

Revalidatie of tijdelijk verblijf

Wanneer na uw ontslag een revalidatieplek of tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis, of een verpleeghuis nodig is, dan kunt u in overleg met de transferverpleegkundige uw voorkeur kenbaar maken voor een instelling. De transferverpleegkundigen doen al het mogelijke om u te plaatsen in de instelling van uw voorkeur. Toch bestaat de mogelijkheid dat dit niet lukt. Bijvoorbeeld omdat er geen plaats beschikbaar is.

Om u zo snel mogelijk de zorg te kunnen bieden die u nodig heeft, zijn er contacten met andere zorginstellingen in de regio Zoetermeer. Zodra er een plaats met passende zorg vrij is, gaat u naar deze beschikbare plaats in de regio.

Nacontrole

Uw specialist zal ook afspraken met u maken over eventuele nacontrole en nabehandeling. De secretaresse van de afdeling maakt voor u zo nodig een afspraak bij de polikliniek.

Huisarts

Uw huisarts wordt door uw specialist op de hoogte gehouden van uw behandeling en eventuele nazorg. Als u later nog eens met klachten bij uw huisarts komt, kan deze nagaan of dit misschien nog verband houdt met uw behandeling in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u in het ziekenhuis graag zelf met uw huisarts wilt praten. U kunt dan een afspraak met hem/haar maken of de verpleegkundige vragen dit voor u te doen. 

Heeft u opmerkingen of kan iets beter?

Voor klachten over de verzorging en/of algemene gang van zaken in het HagaZiekenhuis kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

Deel deze informatie